085 401 44 83 info@noxx-rss.com

Diensten en services

XRF scanners

Wat is een XRF scanner eigenlijk?

XRF is een acroniem voor ‘x-ray fluorescence spectroscopy’. Met een XRF scanner kan niet-destructief onderzoek gedaan worden om de samenstelling van ruwe materialen te bepalen. Hierbij geeft de XRF scanner informatie over de aanwezige elementen en in welke hoeveelheden deze elementen zich in het monster bevinden. De XRF scanner bombardeert het sample met laagenergetische röntgenstralen met een energie rond de 40 kilovolt. Elk element produceert daarbij zij eigen set karakteristieke röntgenstralen die als een soort vingerafdruk werken voor dat specifieke element. Een XRF scanner is een ideaal gereedschap voor het doen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses van materialen. Het gebruik van XRF scanners is de laatste jaren enorm toegenomen, en we zien de XRF scanner met name veel in gebruik in de industrie.

XRF scanner

Wettelijke verplichtingen voor XRF scanners

Een XRF scanner zendt röntgenstraling uit en daarmee valt de scanner in Nederland onder de Kernenergiewet. Voor alle toepassingen die onder de Kernenergiewet vallen zijn de volgende zaken in ieder geval verplicht:

Het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie

Het benoemen van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Het benoemen van een stralingsbeschermingsdeskundige

Het inrichten van een kwaliteitsborgingssysteem straling

Het zorgdragen van een geprotocolleerde manier van werken

Afhankelijk van de manier van het gebruik moet de eigenaar bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid (ANVS) een registratie van het toestel doen, of voor het toestel een vergunning aanvragen. NOXX radiation safety services kan u helpen bij het inrichten van de juiste organisatiestructuur en bij het opstellen van de juiste documentatie voor zowel een registratie als een vergunning.

XRF scanner

Wanneer een vergunning en wanneer een registratie?

Zonder autorisatie van de ANVS mag een toestel die röntgenstralen uitzendt niet worden gebruikt. Voor een XRF-scanner zijn er twee soorten autorisaties, afhankelijk van de manier waarop het toestel gebruikt wordt. Gebruikt u het toestel op een vaste plek en altijd met een gesloten veiligheidscabinet, dan is uw toestel registratieplichtig. U brengt in dit geval de monsters naar het toestel, en u analyseert deze op een vaste plek in een daartoe ingerichte ruimte. Gebruikt u het toestel op verschillende plekken zonder veiligheidscabinet, dan is uw toestel vergunningplichtig. U analyseert uw monsters op verschillende plekken binnen uw locatie. Gewoonlijk loopt de medewerker met het toestel naar het monster toe en voert hij de analyse uit op de plek waar het monster zich bevindt. NOXX radiation safety services kan voor uw XRF scanner zowel een registratie als een vergunning verzorgen.

We helpen u graag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Voor een oriëntatiegesprek komt de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services bij u langs op uw locatie. In een onderling gesprek kunnen we op een laagdrempelige manier met elkaar kennis maken. Wij zijn een grote voorstander van het voeren van een dergelijk gesprek bij u op uw locatie. Omdat het gebruik van straling en wetgeving nogal taaie materie is, is het de ervaring dat een gesprek in persoon prettiger werkt. Onze stralingsdeskundige kan u duidelijke voorlichting geven en een basis scheppen voor toekomstige samenwerking. Het is op uw locatie ook mogelijk de toepassing met eigen ogen te bekijken, wat ons waardevolle informatie geeft voor het geven van het beste advies.

U kunt NOXX radiation safety services bellen (085 401 44 83), u kunt een email sturen via info@noxx-rss.com of u kunt het offerteformulier onderaan de pagina gebruiken. Wij nemen dan contact met u op.