085 401 44 83 info@noxx-rss.com

Diensten en services

Kwaliteitscontrole röntgentoestellen

Waarom kwaliteitscontrole aan röntgentoestellen?

Met gebruik van röntgenstraling kan een beeld van het inwendige van het menselijk lichaam worden gemaakt. Er zijn veel verschillende soorten röntgentoestellen, elk met een eigen toepassingsgebied. Zo is een CT-scanner erg geschikt doorsneden van het menselijk lichaam te maken, is de C-boog vooral geschikt bij operatieve ingrepen en is het reguliere röntgenstatief zeer geschikt om opnamen te vervaardigen van het bewegingsapparaat. Het gebruik van röntgenstraling is helaas niet zonder risico. Röntgenstraling bezit het vermogen om kankers te veroorzaken. Door dit zogenaamde ’tumorinducerende’ vermogen is het zo laag mogelijk houden van de toegediende stralingsdosis van groot belang. Wettelijk is hierbij geregeld dat voordat een toestel in gebruik wordt genomen door de stralingsbeschermingsdeskundige een acceptatietest wordt afgenomen. Elk opvolgend jaar moet er jaarlijks een prestatietest worden afgenomen.

XRF scanner

Wat wordt er getest bij de kwaliteitscontroles?

De verplichte controles bestaan uit een grote hoeveelheid testen verdeeld over onderwerpen die in meer of mindere mate bij alle soorten röntgentoestellen voorkomen. Bij het uitvoeren van een prestatie- of acceptatietest wordt er gebruik gemaakt van fantomen. Een fantoom is een uit perspex vervaardigd blok waarin beeldkwaliteitselementen zijn opgenomen. Met behulp van het fantoom van een objectieve uitspraak gedaan worden over de beeldkwaliteit. De dosis die het röntgentoestel nodig heeft om tot een goede beeldkwaliteit te komen wordt gemeten met zeer gevoelige dosismeters. Bij een prestatie- of acceptatietest wordt veelal het volgende gemeten:

Algemene kenmerken: geometrie van de opname, loodrecht instralen, overeenkomst licht-röntgen

Beeldkwaliteit: intrinsieke beeldkwaliteit, contrastresolutie, spatiële resolutie, responsetijd

Belichtingsautomaat: werking meetcellen, reproduceerbaarheid

Stralingsdosis: buisspanning, buisstroom, lineariteit van de dosis, reproduceerbaarheid van de dosis

Lekstralingsmetingen röntgenbuis, stralingsmetingen röntgenkamer

Prestatietest

Wat doe NOXX radiation safety services?

NOXX radiation safety services heeft een groot aantal fantomen en een goede set meetapparatuur om aan alle soorten röntgentoestellen acceptatie- en prestatietesten uit te kunnen voeren. Gewoonlijk voeren wij als onderdeel van een vergunningaanvraag ook de eerste acceptatietest aan het toestel uit. De resultaten van de acceptatie- en prestatietesten worden verwerkt in een uitgebreid rapport die uw onderneming in het KEW-dossier op moet nemen. In sommige gevallen worden er tijdens het uitvoeren van de testen afwijkingen gevonden. We nemen in dat geval altijd contact op met de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming van uw organisatie. Waar nodig voeren wij de communicatie met de leverancier om de gevonden afwijking op te (laten) lossen.

We helpen u graag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Voor een oriëntatiegesprek komt de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services bij u langs op uw locatie. In een onderling gesprek kunnen we op een laagdrempelige manier met elkaar kennis maken. Wij zijn een grote voorstander van het voeren van een dergelijk gesprek bij u op uw locatie. Omdat het gebruik van straling en wetgeving nogal taaie materie is, is het de ervaring dat een gesprek in persoon prettiger werkt. Onze stralingsdeskundige kan u duidelijke voorlichting geven en een basis scheppen voor toekomstige samenwerking. Het is op uw locatie ook mogelijk de toepassing met eigen ogen te bekijken, wat ons waardevolle informatie geeft voor het geven van het beste advies.

U kunt NOXX radiation safety services bellen (085 401 44 83), u kunt een email sturen via info@noxx-rss.com of u kunt het offerteformulier onderaan de pagina gebruiken. Wij nemen dan contact met u op.