085 401 44 83 info@noxx-rss.com

Diensten en services

Inhuur coördinerend deskundige

Wanneer heb ik een coördinerend deskundige nodig?

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is de basis voor de regelgeving rond straling in Nederland. In het besluit is bepaald dat elke ondernemer die een toepassing met straling waarvoor een kennisgeving, een registratie of een vergunning nodig is een stralingsbeschermingsdeskundige aan moet stellen. De stralingsbeschermingsdeskundige is de nieuwe naam voor wat voorheen bekend stond als coördinerend deskundige. Een stralingsbeschermingsdeskundige heeft een opleiding gevolgd op het niveau van coördinerend deskundige, bijvoorbeeld de opleiding die vroeger bekend stond als stralingsdeskundigheid niveau 3. Een stralingsbeschermingsdeskundige is geregistreerd en de registratie is in te zien via het Register stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen.

Angio

Wat doet een coördinerend deskundige?

De werkzaamheden van de coördinerend deskundige zijn veelzijdig en kunnen uit veel verschillende werkzaamheden bestaan. Welke werkzaamheden voor uw organisatie van belang zijn bepalen we in onderling overleg. In wet- en regelgeving zijn een aantal zaken vastgelegd die voorbehouden zijn aan de coördinerend deskundige. De werkzaamheden die een coördinerend deskundige kan uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

Het opstellen van rapportages zoals de terreingrensberekening en de risico-inventarisatie en -evaluatie

Het toezien op een juiste implementatie van de verplichtingen volgend uit wet- en regelgeving

Het invulling geven aan het kwaliteitsborgingstraject, procedures en werkvoorschriften

Het uitvoeren van acceptatietesten en periodieke controles

Het invulling geven aan (persoons)dosimetrie en optimalisatie van dosislimieten

Het geven van bij- en nascholing aan de toezichthoudend medewerker en aan andere werknemers

Het verbeteren van kwaliteit en stralingsveiligheid

GE

De coördinerend deskundige van NOXX radiation safety services

NOXX radiation safety services kan uw organisatie een geregistreerd stralingsdeskundige leveren. Onze deskundigen zijn ervaren en hebben veel ervaring in verschillende werkvelden. Onze deskundigen zijn inhoudelijk deskundig in de humaan medische diagnostiek, maar ook in andere sectoren zoals industrie, onderwijs en dierenartspraktijken. U huurt de deskundige in voor een bepaald aantal uren per maand. Dat kan al vanaf 1 uur per maand. Hierbij geldt dat het aantal uren in relatie moet staan tot de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden. In onderling overleg bekijken we de wensen en de mogelijkheden voor uw organisatie.

We helpen u graag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Voor een oriëntatiegesprek komt de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services bij u langs op uw locatie. In een onderling gesprek kunnen we op een laagdrempelige manier met elkaar kennis maken. Wij zijn een grote voorstander van het voeren van een dergelijk gesprek bij u op uw locatie. Omdat het gebruik van straling en wetgeving nogal taaie materie is, is het de ervaring dat een gesprek in persoon prettiger werkt. Onze stralingsdeskundige kan u duidelijke voorlichting geven en een basis scheppen voor toekomstige samenwerking. Het is op uw locatie ook mogelijk de toepassing met eigen ogen te bekijken, wat ons waardevolle informatie geeft voor het geven van het beste advies.

U kunt NOXX radiation safety services bellen (085 401 44 83), u kunt een email sturen via info@noxx-rss.com of u kunt het offerteformulier onderaan de pagina gebruiken. Wij nemen dan contact met u op.