085 401 44 83 info@noxx-rss.com

Diensten en services

Vergunningen straling

Uw onderneming heeft een Kernenergiewetvergunning nodig?

NOXX radiation safety services is expert op het gebied van het aanvragen en verkrijgen van een Kernenergiewetvergunning. De coördinerend stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services heeft veel ervaring in het verzorgen en begeleiden van het vergunningproces van intake tot aanvraag.

Of het nu gaat om advies voor een vergunning voor een röntgentoestel, een vergunning voor het werken met radioactieve stoffen of een andere vergunning waarbij ioniserende straling een rol speelt, onze stralingsdeskundige weet van de hoed en de rand.

O-arm

Soorten vergunningen die wij voor u kunnen aanvragen…

R

Röntgentoestellen voor klinieken en radiologie

R

Röntgentoestellen voor tandartspraktijken

R

Röntgentoestellen voor dierenartspraktijken

R

Radioactieve stoffen

R

XRF-scanners

R

Industriële toepassingen

R

Laboratoria

R

Instellingen voor wetenschap en onderwijs

R

Versnellers en cyclotrons

Het verloop van een vergunningaanvraag in een notedop

De stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services brengt altijd eerst een bezoek aan u en uw organisatie. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de wensen die uw organisatie heeft en naar de wettelijke verplichtingen die gelden bij het gebruik van uw toepassing van straling. Hierin geeft de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services gedegen advies over de beste manier om voor uw instelling een vergunning voor het gebruik van straling te verkrijgen. Het verkrijgen van een vergunning voor het bestralen van patiënten met een röntgentoestel kent bijvoorbeeld een ander verloop dan het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van radioactieve stoffen.

Na het eerste gesprek wordt er een onderlinge overeenkomst opgesteld waar de verschillende onderdelen van het kwaliteitsborgingstraject worden benoemd en beschreven. U krijgt van de stralingsdeskundige een lijst overhandigd van een aantal zaken die u als ondernemer aan NOXX radiation safety services moet aanleveren. Het gaat hier om documenten die meegezonden moeten worden als bijlage bij de aanvraag voor de vergunning. Hierbij kunt u denken aan een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een formulier waarmee u NOXX radiation safety services machtigt de aanvraag voor de vergunning in uw naam uit te voeren en een verzameling van interne benoemingen en protocollen. In het hele proces zal de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services u begeleiden en ontzorgen waar dat kan.

Wanneer alle documenten ontvangen zijn gaat de stralingsdeskundige aan de slag met het opstellen van rapporten die bij de aanvraag van de vergunning moeten worden meegezonden. Welke documenten dit zijn verschilt per toepassing van straling en per onderneming. Het opstellen van deze documenten is altijd maatwerk. Een voorbeeld hiervan is de risico-inventarisatie en -evaluatie die vóór het eerste gebruik van ioniserende straling moet worden opgesteld. De risico’s die bestaan bij het gebruik van een CT-scanner voor huisdieren zijn anders dan de risico’s die bestaan bij het gebruik van een handheld XRF-scanner. Dit resulteert in verschillende rapportages per toepassing van straling. Het leveren van maatwerk en het per ondernemer beheersbaar maken van de risico’s vinden wij hierbij van groot belang.

Als alle documenten zijn opgesteld kan de aanvraag worden ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Voor het behandelen van de aanvraag geldt een wettelijke behandeltermijn van 8 weken. Gewoonlijk volgt hierop een ronde verdiepende vragen vanuit de vergunningverlener. Het verkrijgen van een kernenergiewetvergunning duurt dan ook al snel 14 weken of meer.

Radioactive label

Als u voor NOXX radiation safety services kiest krijgt u:

Een gedegen advies, uitgebreide en persoonlijke begeleiding tegen een eerlijke prijs. We zijn van mening dat het werken met straling duidelijk en begrijpelijk moet zijn. We helpen bij het implementeren van uw toepassing van straling en de bijbehorende werkwijze. Ook zorgt NOXX radiation safety services dat de mensen worden opgeleid, dat de toepassing veilig en werkend wordt geïmplementeerd en dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Het doel dat we nastreven is het volledig ontzorgen van de onderneming zodat de werkzaamheden met betrekking tot de vergunning voor de ondernemer beheersbaar blijven.

NOXX radiation services houdt de volgende waarden hoog in het vaandel: laagdrempeligheid, punctualiteit en accuratesse.

We helpen u graag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Voor een oriëntatiegesprek komt de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services bij u langs op uw locatie. In een onderling gesprek kunnen we op een laagdrempelige manier met elkaar kennis maken. Wij zijn een grote voorstander van het voeren van een dergelijk gesprek bij u op uw locatie. Omdat het gebruik van straling en wetgeving nogal taaie materie is, is het de ervaring dat een gesprek in persoon prettiger werkt. Onze stralingsdeskundige kan u duidelijke voorlichting geven en een basis scheppen voor toekomstige samenwerking. Het is op uw locatie ook mogelijk de toepassing met eigen ogen te bekijken, wat ons waardevolle informatie geeft voor het geven van het beste advies.

U kunt NOXX radiation safety services bellen (085 401 44 83), u kunt een email sturen via info@noxx-rss.com of u kunt het offerteformulier onderaan de pagina gebruiken. Wij nemen dan contact met u op.