085 401 44 83 info@noxx-rss.com

Diensten en services

Industriële toepassingen

Waarom wordt straling in de industrie gebruikt?

Bij veel industriële toepassingen wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling. Het gaat hierbij vaak om situaties waarbij er een analyse gemaakt moet worden van de binnenzijde van ‘iets’. Met behulp van röntgenstraling of met grote radioactieve bronnen wordt er door de materie heen gekeken. Voor het product heeft dit gewoonlijk geen effect, het doorstraalde product wordt bijvoorbeeld niet radioactief. Ook verandert het materiaal niet. Het gebruik van hoogenergetische vormen van straling zoals röntgenstraling of radioactiviteit levert echter wel gevaar op voor de werknemers van het bedrijf. Het gebruik van straling in de industrie is daarom aan strenge regelgeving gebonden. Toepassingen in de industrie vallen onder de Kernenergiewet en de bepalingen gesteld in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Afhankelijk van het gebruik kan een kennisgeving, een registratie of een vergunning nodig zijn.

XRF scanner

Soorten toepassingen van straling in de industrie

Het gebruik van straling in de industrie is eindeloos. Daar waar het menselijk oog of andere meetinstrumenten niet goed bij kunnen komen wordt vaak gebruik gemaakt van een toepassing met straling. Enkele voorbeelden:

R

Afvul en hoogtedetectie van flessen

R

Controle grond en materialen in weg- en waterbouw

R

Controleren van vloeistofdichtheid

R

Contaminatiedetectie

R

Sterilisatie van goederen

R

Controleren van schroot

R

Sorteren van goederen

R

Controle van lasnaden

R

Doorstralen van goederen

Wettelijke verplichtingen bij industriële toepassingen van straling

Een toepassingen in de industrie waarbij straling wordt gebruikt valt in Nederland onder de Kernenergiewet. Voor alle toepassingen die onder de Kernenergiewet vallen zijn de volgende zaken in ieder geval verplicht:

Het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie

Het benoemen van een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Het benoemen van een stralingsbeschermingsdeskundige

Het inrichten van een kwaliteitsborgingssysteem straling

Het zorgdragen van een geprotocolleerde manier van werken

Afhankelijk van de manier van het gebruik moet de eigenaar bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid (ANVS) een registratie van het toestel doen, of voor het toestel een vergunning aanvragen. NOXX radiation safety services kan u helpen bij het inrichten van de juiste organisatiestructuur en bij het opstellen van de juiste documentatie voor zowel een registratie als een vergunning.

Rookmelders

Wanneer een vergunning en wanneer een registratie?

Zonder autorisatie van de ANVS mag een toestel die ioniserende straling uitzendt niet worden gebruikt. Voor een industriële toepassing zijn er twee soorten autorisaties, afhankelijk van de manier waarop het toestel gebruikt wordt. in de lichtere gevallen kan een registratie afdoende zijn. Hiervoor gelden strikte voorwaarden die beschreven staan in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Een registratie is alleen dan afdoende wanneer het risico van het oplopen van enige dosis door een werknemer zeer laag tot niet bestaand is. Vaak zijn dit toestellen die zich in afgesloten (loden) omhullingen bevinden en die daar niet uit verwijderd kunnen worden.

Toestellen die de straling in een meer open karakter verspreiden zijn gewoonlijk vergunningplichtig. Hierbij is er vaak ook sprake van een blootstelling in bepaalde mate van personeel of omstanders. De verplichtingen die gelden bij een vergunning zijn strenger en uitgebreider dan die gelden bij een registratie. De onderneming moet zowel bij registratieplicht als vergunningplicht voldoen aan een aantal criteria alvorens met de toepassing van straling mag worden begonnen. NOXX radiation safety services kan u helpen met het invulling geven aan de verplichtingen voortkomend uit een registratie- of vergunningplicht. 

We helpen u graag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Voor een oriëntatiegesprek komt de stralingsdeskundige van NOXX radiation safety services bij u langs op uw locatie. In een onderling gesprek kunnen we op een laagdrempelige manier met elkaar kennis maken. Wij zijn een grote voorstander van het voeren van een dergelijk gesprek bij u op uw locatie. Omdat het gebruik van straling en wetgeving nogal taaie materie is, is het de ervaring dat een gesprek in persoon prettiger werkt. Onze stralingsdeskundige kan u duidelijke voorlichting geven en een basis scheppen voor toekomstige samenwerking. Het is op uw locatie ook mogelijk de toepassing met eigen ogen te bekijken, wat ons waardevolle informatie geeft voor het geven van het beste advies.

U kunt NOXX radiation safety services bellen (085 401 44 83), u kunt een email sturen via info@noxx-rss.com of u kunt het offerteformulier onderaan de pagina gebruiken. Wij nemen dan contact met u op.